Art.nr.
62484
EAN
5450212032750
Model nr.
NC07750
Omschrijving
NAUTIC CLEAN Spray cleaner for inflatables and RIBs No. 07
Area of application
Dinghy
Surface
PVC
Cleaner type
Multi-purpose cleaner
Inhoud
750 ml

Product beschrijving

For thorough cleaning of inflatable boats and RIBs. Effectively removes dirt such as grease, traces of abrasion, oxide deposits, etc. Spray onto the surface, leave to work in and rub with a sponge. Rince with clear water. Contents: 750 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
H315, H319, P101, P102, P103, P280, P264, P305+P351+P338, P321, P332+P313, P337+P313, P302+P352, P362

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 301,99 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Er zijn nog geen beoordelingen