Art.nr.
62263
EAN
4005941003642
Omschrijving
Brush cleaner / 1000 ml

Product beschrijving

Deze borstelreiniger maakt vuile borstels schoon. Weinig geur, biologisch afbreekbaar. Inhoud: 1000 ml.

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H412, H304, EUH066, P101, P102, P301+P310, P331, P405, P501

Documenten

nl-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 236,33 KB
de-flag Handleiding
PDF, 54,89 KB
Art.nr.: 62263
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 239,77 KB
en-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 232,90 KB
es-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 237,29 KB
fr-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 239,72 KB
it-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 237,42 KB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

  • Meer "Klanten vragen klanten" beschikbaar in de volgende talen :
  • Nationale vlag van Deutsch
Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!