AGB - Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Staan: Bremen, 28. Oktober 2015

Onze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden in detail

 1. Omvang en sluiting van het contract
 2. Annuleringsvoorwaarden
 3. Verzendkosten en levering
 4. Aansprakelijkheid voor gebreken: garantie en waarborg
 5. Bestellingen, aanbiedingen en prijzen
 6. Voorbehoud van levering
 7. Betaling, vervaldatum, wanbetaling
 8. Verrekening en retentie
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Plaats van jurisdictie
 11. Gegevensbescherming
 12. Rechtsgeldigheid
 13. Uitsluiting van aansprakelijkheid
 14. Disclaimer voor externe links
 15. Identificatie van de aanbieder

1. toepassingsgebied en sluiting van het contract

Algemene voorwaarden voor particuliere klanten. De contractuele taal is Duits. De presentatie van de producten op onze internetpagina's, de gedrukte catalogus of brochures vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een niet-bindende catalogus van het goederenaanbod. In onze online winkels wordt een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje geplaatst door op de knop "Nu kopen" te klikken. de goederen in het winkelmandje. De automatische bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt onmiddellijk plaats nadat de bestelling is verzonden. Als u een bestelling plaatst per e-mail, per fax, per telefoon, per post of via onze bestelling, komt de koopovereenkomst pas tot stand door onze aparte orderbevestiging of e-mail orderbevestiging of e-mail met de mededeling dat de goederen naar u zijn verzonden, of op het uiterlijk bij levering van de goederen.

2 Annuleringsvoorwaarden

2.1 Herroepingsrecht:

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Fa. SVB-Spezialversand GmbH, Gelsenkirchener Str. 25-27, D-28199 Bremen, Fax 0421/57290-40 oder per E-Mail an retoure@svb.de van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring elektronisch downloaden op onze website www.svb. de. Als u gebruik maakt van deze optie Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van de ontvangst van uw herroeping. van een dergelijke herroeping.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. van de herroepingstermijn.


>2.2 Gevolgen van intrekking:

Als u dit contract annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen aan u terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen. tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. deze terugbetaling wordt u in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen. totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. van de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De termijn is De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen (geldt alleen voor binnenlandse zendingen en betreft standaard verzending).

Je hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk is. aan de inspectie van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke persoonlijke behoeften van de consument (bijv. lijnen, kettingen, kabels, laswerk, houtsnijwerk, slangen, tapes, platen, platen, enz,) laswerk, houtsnippers, slangen, tapes, platen, rubber, dekbedekking, buizen, rails, onderlagen, draden en andere),
 • Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden. zou worden overschreden,
 • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel na de levering is verwijderd. niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na levering is verwijderd,
 • overeenkomsten voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen. onlosmakelijk vermengd zijn met andere goederen,
 • contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na levering is verwijderd.

Annuleringsformulier

U kunt het annuleringsformulier hier als PDF downloaden (ca. 140 KB)

Attentie: Om de formulierveldfunctie te gebruiken, sla je het het gegevensblad op en open het met Adobe Reader. In andere programma's wordt het de weergave mogelijk niet correct.

3. verzendkosten en levering

3.1 Verzending binnen Duitsland
Het vaste verzendtarief voor artikelen die per post kunnen worden verzonden binnen Duitsland is 6,95 EUR. Je kunt ook verschillende verzend- en en betaalmethoden kiezen (bijv. zaterdaglevering, Express, UPS of andere), als we over het algemeen toegang hebben tot deze diensten. mogelijk. De extra kosten die hiervoor worden gemaakt, zullen aan u in rekening worden gebracht. Deze extra kosten zijn ook verschuldigd als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht van 14 dagen. Voor artikelen die niet per post kunnen worden verzonden of waarvoor speciale verzendmethoden speciale verzendmethoden nodig zijn (volumineuze goederen, batterijen en andere), worden extra extra verzendkosten in rekening gebracht. Eventuele transportschade zijn door ons verzekerd.

3.2 Versand innerhalb der EU
Alleen de werkelijk gemaakte transportkosten, inclusief verpakking, worden in rekening gebracht. Verpakking wordt in rekening gebracht. Eventuele transportschade zijn door ons verzekerd. De kosten van een eventuele retourzending voor uw rekening.

Attentie: Voor leveringen aan de Canarische Eilanden aanvullende kunnen douanerechten of belastingen van toepassing zijn. Deze moeten door de ontvanger worden betaald. Neem contact op met de relevante lokale autoriteiten.

3.3 Wereldwijde verzending, internationale verzending buiten de EU
Het SVB-team accepteert graag bestellingen van over de hele wereld en verzendt ze naar afgelegen locaties en havens, als we een duidelijk afleveradres van u ontvangen. De berekening wordt gemaakt zonder BTW. Ook hier heeft u altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende diensten. De kosten hiervoor zijn ook verschuldigd als je gebruik maakt van je herroepingsrecht van 14 dagen. Eventuele transportschade wordt door ons verzekerd. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat douanerechten, belastingen, invoerrechten, opslagkosten, omrekeningskoersen, valutaverschillen of andere of andere kosten waarop SVB geen invloed heeft, die we niet vooraf kunnen inschatten of bepalen en die in elk geval de verantwoordelijkheid van de ontvanger zijn. zijn in ieder geval de verantwoordelijkheid van de ontvanger en moeten door hem worden betaald. De kosten van terugzending zijn zijn voor uw rekening.

De douane kan pakketten openen en doorzoeken voor inspectie, wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie over kosten, inklaringstijden, enz. kunt u contact opnemen met uw plaatselijke douaneautoriteiten. De douaneautoriteiten van sommige landen eisen dat de importeur/geadresseerde van goederen een speciaal identificatiebewijs te overleggen voordat een zending wordt vrijgegeven. Als importeur/geadresseerde van de goederen kan u worden gevraagd om een identificatienummer, bijvoorbeeld een nationaal identificatienummer, CPF- of fiscaal nummer. fiscaal nummer. SVB is niet verplicht om u als ontvanger of de douane te voorzien van een leveranciersverklaring, langlopende leveranciersverklaring en/of uitvoerverklaring aan u als ontvanger of aan de douane te verstrekken, of een dergelijke verklaring van zijn eigen toeleveranciers te verkrijgen. een dergelijke verklaring bij haar eigen leveranciers te verkrijgen.

We willen er ook op wijzen dat we geen invloed hebben op de duur van de levering door expeditie- en verzendbedrijven en geen volledige tracking van het pakket kunnen garanderen. en kunnen geen volledige tracking van het pakket garanderen. Houd er rekening mee dat internationale landen onderhevig is aan leveringsbeperkingen en dat niet alle artikelen naar alle landen kunnen worden verzonden. naar alle landen worden verzonden. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het product legaal kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. land van bestemming. In het geval van lucht- en zeevrachtleveringen is het mogelijk dat een deur-tot-deur-service niet is inbegrepen. Het is mogelijk dat de deur-tot-deur-service niet is inbegrepen en dat u de goederen moet ophalen bij de desbetreffende luchthaven of haven. haven. Wij dragen geen verdere transport- of reiskosten. worden niet door ons gedragen.

Goederen die door SVB worden geleverd naar Duitsland of andere Europese landen zijn uiteraard onderworpen aan btw. Als deze goederen vervolgens naar niet-EU-landen worden geëxporteerd, is teruggave van de btw van onze kant NIET mogelijk volgens § 7132 (3) UStG. NIET mogelijk. We vragen om uw begrip

U vindt onze verzendkosten in een oogopslag hier »

4. aansprakelijkheid voor defecten: garantie en waarborg

Voor alle goederen uit onze online shop gelden de wettelijke garantierechten,
Als de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen waaronder ook transportschade valt, dient u een klacht in over dergelijke gebreken dergelijke gebreken bij ons of bij de pakketdienst die de artikelen heeft afgeleverd, die deze artikelen heeft afgeleverd. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen geen gevolgen voor uw juridische claims. Als een artikel wordt geleverd door een expediteur en de verpakking en/of het het artikel beschadigd is, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de chauffeur van de chauffeur van de expediteur. Laat dit schriftelijk bevestigen. Voor alle defecten die optreden tijdens de wettelijke garantieperiode van 24 maanden voor nieuwe goederen en 12 maanden voor gebruikte goederen, gelden de volgende voorwaarden van de gekochte goederen (nieuwe goederen), de wettelijke wettelijke aanspraken op aanvullende prestaties, hetzij door reparatie (rectificatie) of vervanging (nalevering). Als de inspanning niet in verhouding staat tot uw belang bij de prestatie, kunnen wij de nakoming weigeren. kunnen wij de nakoming achteraf weigeren. Ook als nakoming achteraf niet mogelijk is.

Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen, die is terug te voeren op natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik en oneigenlijk gebruik en gebrek aan of onjuist onderhoud. Elke verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder in verband met gevolgschade schadeclaims van welke aard dan ook die de waarde van het de waarde van het geleverde onderdeel zijn uitgesloten. Klachten en afwijkingen ontslaan niet van de verplichting tot betaling. Voor het overige zijn de wettelijke garantie- en garantiebepalingen van toepassing. Voor reparaties waarvoor kosten in rekening worden gebracht (contracten voor werk en diensten) geldt een beperkte garantie van twaalf maanden op de gerepareerde onderdelen.

5 Bestellingen, aanbiedingen en prijzen

De acceptatie, uitvoering en levering van alle bestellingen vindt uitsluitend plaats op basis van deze voorwaarden. op basis van deze voorwaarden. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en de voorafgaande verkoop van uit voorraad aangeboden artikelen en de uit voorraad aangeboden artikelen en de leveringsmogelijkheden blijven aan ons voorbehouden. voorbehouden. Wijzigingen van constructie, vorm en ontwerp aan de zijde van de fabrikanten zijn voorbehouden.

5.1 Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde (btw), plus verzendkosten.

6. reservering levering

De firma SVB-Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH behoudt zich het recht voor om behoudt zich het recht voor de beloofde prestatie niet uit te voeren als blijkt na het sluiten van het contract blijkt dat de goederen niet beschikbaar zijn, hoewel er een overeenkomstige verplichtingstransactie is afgesloten. In een dergelijk geval wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Eventueel reeds gedane diensten/betalingen worden onmiddellijk terugbetaald. terugbetaald. Verdere aanspraken tegen de onderneming SVB-Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH zijn uitgesloten. Wij leveren zolang de voorraad strekt.

Er is geen recht op levering als het voor ons niet mogelijk is om dit artikel te leveren. om dit artikel te verkrijgen.

7. betaling, vervaldatum, betalingsverzuim

Betaling voor de goederen kan via automatische incasso, onder rembours, op rekening, via PayPal, vooruitbetaling of creditcard. onder rembours, op rekening, via PayPal, vooruitbetaling of creditcard. SVB behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten. in individuele gevallen uitgesloten. Betaling met contant geld of cheques is niet mogelijk. cheques is niet mogelijk. Wij sluiten aansprakelijkheid in geval van verlies uit. Als u op rekening betaalt, verbindt u zich ertoe het factuurbedrag te betalen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Daarna hebben wij het recht om u rente in rekening te brengen volgens de wettelijke bepalingen. De aftrek van een korting is niet mogelijk. Bij betaling per automatische incasso of creditcard wordt het bedrag afgeschreven wanneer de goederen worden verzonden. Bij betaling onder rembours brengen we een een extra remboursement van 3,50 EUR. Als automatische incasso's brengen we de daaruit voortvloeiende kosten in rekening. en kosten.

8. verrekening en retentie

U hebt alleen recht op verrekening van tegenvorderingen als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist. tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

9. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9.1 Rekening-courant/balansclausule (zakelijke verplichtingenclausule)
De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen van de verkoper op de koper die voortvloeien uit de zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige vorderingen, ook uit gesloten uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten zijn voldaan. zijn voldaan. Dit geldt ook indien individuele of alle vorderingen van de verkoper zijn voldaan. of alle vorderingen van de verkoper zijn opgenomen in een lopende factuur en het saldo is het saldo is voldaan en erkend.

9.2 Verlengd eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop met een vervroegde overdrachtsclausule
De koper is alleen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen indien hij de koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mag doorverkopen indien hij hierbij aan de verkoper verkoper alle vorderingen die hij uit de doorverkoop tegen kopers of derden verkrijgt. uit de doorverkoop jegens kopers of derden. Indien goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onbewerkt zijn of na verwerking of verbinding met met voorwerpen die het exclusieve eigendom van de koper zijn, draagt de koper de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop volledig over aan de verkoper. De koper draagt de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop volledig over aan de verkoper. Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud goederen door de koper na verwerking/combinatie worden verkocht samen met goederen die niet aan de verkoper toebehoren, cedeert de koper aan de verkoper de de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop ter hoogte van de waarde van de goederen de waarde van de voorbehouden goederen met alle nevenrechten en voorrang op de de rest. De verkoper aanvaardt de overdracht. De koper is is de koper ook na de overdracht gemachtigd om deze vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. blijft hierdoor onaangetast; de verkoper verbindt zich er echter toe de vorderingen niet te innen de vorderingen zolang de koper zijn betalings- en andere betalings- en andere verplichtingen ordelijk nakomt. De verkoper de koper te informeren over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie te verstrekken die nodig is voor de nodig is voor de inning, de desbetreffende documenten te overhandigen en de schuldenaar van de cessie in kennis te stellen. de schuldenaar van de cessie in kennis te stellen.

9.3 Verlengd eigendomsvoorbehoud met verwerkingsclausule
Elke verwerking of bewerking van de voorbehouden goederen wordt uitgevoerd door de voor de verkoper, zonder dat hieruit verplichtingen voor de verkoper voortvloeien. verplichtingen voor laatstgenoemde ontstaan. In geval van verwerking, combinatie, vermenging vermenging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere niet niet aan de verkoper toebehorende goederen, heeft de verkoper recht op de resulterende de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere waarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de andere veredelingsgoederen op het tijdstip van de de andere veredelingsgoederen op het tijdstip van de verwerking, vereniging, vermenging of menging. Als de koper de uitsluitende eigendom van de nieuwe zaak verwerft, komen de contractpartijen overeen dat de contractsluitende partijen overeen dat de koper aan de verkoper de uitsluitende de waarde van de verwerkte of gecombineerde, vermengde of vermengde voorbehouden goederen. de waarde van de verwerkte, gecombineerde, gemengde of vermengde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en deze kosteloos voor de verkoper bewaart.

10 Toepasselijk recht

10.1
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle juridische transacties of andere juridische relaties met ons. Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en andere internationale verdragen zijn niet van toepassing. In het geval van contracten voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit (contract met consument) is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet toegekende bescherming niet wordt opgeheven door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn of haar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2
Bij zakelijke transacties met handelaren, bedrijven en publiekrechtelijke rechtspersonen is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen De plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen is de statutaire zetel van de SVB (Bremen). Wij zijn in dit geval ook gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de zetel van de klant.

10.3
De EU-Commissie biedt een platform voor klaar. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met een online bestelling op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. We streven ernaar om eventuele geschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen. Bovendien zijn we niet verplicht om deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen we je helaas geen in een dergelijke procedure. Ons e-mailadres: solution@svb.de

11. Gegevensbescherming

Het contract wordt afgesloten met uw akkoord op onze SVB privacyverklaring, die u kunt hier kunt oproepen. U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring op elk gewenst moment oproepen via voettekst, afdrukken of opslaan als PDF-bestand. Informeer uzelf hier over gegevensbescherming.

Teflon® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.

12. rechtsgeldigheid

In het geval dat afzonderlijke of gedeeltelijke van de bovengenoemde handels- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, dan zal de klant het recht hebben om de voorwaarden te wijzigen. handels- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan geldt het de veronderstelde bedoeling van toepassing en de andere genoemde handels- en leveringsvoorwaarden blijven hierdoor onaangetast en behouden hun geldigheid.

13 Disclaimer

Onze aansprakelijkheid buiten de bovengenoemde handels- en leveringsvoorwaarden om wordt uitsluitend beheerst door de afspraken die zijn gemaakt in de bovengenoemde de hiervoor genoemde artikelen. Alle aanspraken aanspraken - inclusief aanspraken op schadevergoeding - die daar niet uitdrukkelijk zijn toegekend -vorderingen, ongeacht hun rechtsgrond, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit schending van contractuele nevenverplichtingen, precontractuele verplichtingen en van precontractuele verplichtingen en uit onrechtmatige handelingen zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor zover in geval van opzet of grove nalatigheid of op basis van dwingende aansprakelijkheid verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Met de publicatie van nieuwe prijslijsten en catalogi worden alle oude alle oude documenten ongeldig.

Zonder uitzondering heeft SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör GmbH, Bremen, alle rechten op de inhoud, teksten, grafieken en lay-out van onze catalogus, brochures en de door ons geëxploiteerde internetpagina's. door ons geëxploiteerde internetpagina's. Elke vorm van vermenigvuldiging en verspreiding vereist de schriftelijke toestemming van SVB. In alle andere opzichten gelden de zijn de bepalingen van het auteursrecht (UrhG) van toepassing.

14. disclaimer voor externe links

Het bedrijf SVB Spezialversand für Yacht- und Bootsbedarf GmbH verwijst hiernaar op haar website met links naar andere sites op internet. Voor al deze links geldt het volgende: SVB speciale scheepvaart voor jachten en Bootsaccessories GmbH verklaart uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op het ontwerp en de inhoud van de website gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites Sites van derden op www.svb.de en nemen deze inhoud niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor iedereen weergegeven links en voor alle inhoud van de pagina's waarnaar links leiden.

15. Identificatie van de aanbieder

SVB-Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH Gelsenkirchener Str. 25 D - 28199 Bremen
Telefoon (0421) 5 72 90-0
Fax (0421) 5 72 90-40
E-Mail: info@svb.de
Directeur: Thomas Stamann
Geregistreerd bij de rechtbank van Bremen, HGB 18253
BTW-nummer DE812591201
WEEE-registratienr. DE-64170317

Bremen, 28. Oktober 2015