Milieuvriendelijke verwijdering - batterijen

"Opmerkingen over het verwijderen van batterijen

In verband met de distributie van batterijen of de levering van apparaten met zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen: U bent wettelijk verplicht om gebruikte gebruikte batterijen in te leveren. U kunt gebruikte batterijen, die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad, kosteloos retourneren. gratis in ons verzendmagazijn (SVB GmbH, Gelsenkirchener Str., D-28199 Bremen, Duitsland). 25-27, D-28199 Bremen). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis: De Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid. mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

geen afval

Zie de bovenstaande opmerkingen."  

De apparaten die we leveren worden vaak geleverd met batterijen of oplaadbare batterijen. Omdat deze giftige zware metalen bevatten, mogen ze niet met het normale huisvuil of restafval worden weggegooid. afval. Gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen moeten naar een gemeentelijk inzamelpunt of een recycling recyclingcentrum.

SVB zorgt ervoor dat batterijen op een professionele en milieuvriendelijke manier worden verwijderd door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. erkend afvalverwerkingsbedrijf. U kunt daarom ook bij ons gekochte batterijen en accu's met voldoende voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen of direct bij ons verzendingsmagazijn inleveren - uiteraard gratis. gratis.


Batterijwet (BattG)

De BattG trad op 01.12.2009 in werking. Het is een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over batterijen en accu's en gebruikte batterijen en accu's. De wet schrijft onder andere het volgende voor Bindende recyclingquota en grenswaarden voor het gebruik van cadmium en kwik.

Batterijen moeten worden gemarkeerd met een doorgekruiste afvalbak. Het symbool betekent dat de batterijen niet bij het normale huisvuil of restafval mogen. Bovendien moeten batterijen die zware metalen bevatten boven een bepaalde drempelwaarde als zodanig worden gemarkeerd. moeten dienovereenkomstig worden gemarkeerd: "Cd" voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.


Speciale regeling voor start- en verbruikeraccu's

Bij de verkoop van start- en verbruiksaccu's is de verkoper verplicht de eindgebruiker een statiegeld van eindgebruiker een statiegeldbedrag van 7,50 euro (incl. BTW) in rekening te brengen. Dit geldt niet als de eindgebruiker een gebruikte startaccu teruggeeft aan de verkoper bij aankoop van de nieuwe startaccu, of een bewijs van verwijdering overlegt.

Door de oude batterij of het bewijs van verwijdering in te leveren, kan de eindgebruiker ook zijn statiegeld terugkrijgen als hij geen nieuwe batterij hoeft te kopen. als hij geen nieuwe accu wil kopen. Het opsturen van de oude startaccu naar de verkoper is niet toegestaan vanwege de is niet toegestaan vanwege de regelgeving voor gevaarlijke stoffen.