lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español

Winkelmandje

Menu

Milieu verantwoorde verwijdering - Batterijen

Sommige producten van ons worden inclusief batterijen of accu’s geleverd. Batterijen en accu’s bevatten giftige zware metalen, daarom mogen ze niet met de normale huishoudelijke / rest afval weggegooid worden. Gebruikte batterijen en accu’s moeten worden afgevoerd naar een gemeentelijk inzamelpunt of bij een recyclingcentrum.

SVB zorgt voor een professionele en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van batterijen via aan erkend afvalverwerkingsbedrijf. U kunt bij ons gekochte batterijen en accu’s dus ook terug sturen (voldoende gefrankeerd) of direct in ons magazijn in Bremen afgeven – natuurlijk zonder extra kosten.


Wet voor batterijen (Batteriegesetz / BattG)

De BattG ging in op 01.12.2009. Het is een richtlijn van de Europese Parlement en de Raad betreffende batterijen en accu’s en gebruikte batterijen en accu’s. De wet schrijft onder andere een bindend quote van terugname en een beperking op het gebruik van cadmium en kwikzilver voor.

De batterijen moeten worden gekenmerkt met een doorgestreepte afvalbak. Het symbool geeft aan dat de batterijen niet met de normale huishoudelijke / rest afval mogen worden weggegooid. Bovendien moeten batterijen, die zware metalen boven de grenswaarde bevatten adequaat gekenmerkt zijn: “Cd” voor cadmium, “Pb” voor lood en “Hg” voor kwikzilver.


Speciale regeling voor starter en consument batterijen

De verkoper van starter en consument batterijen is verplicht tegen de eindgebruiker een pand van 7,50 Euro (incl. BTW) te heffen. Dit geldt niet als de eindgebruiker bij de aankoop van een nieuwe batterij een gebruikte starter of consument batterij terug geeft of een bewijs van een juiste verwijdering laat zien.

Als de consument de gebruikte batterij of een bewijs van een juiste verwijdering afgeeft krijgt hij zijn pand terugbetaald – indien hij geen nieuwe batterij aankopen wil. De gebruikte batterij mag niet per pakket aan de verkoper teruggestuurd worden vanwege de regeling voor gevaarlijke goederen.

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok