SVB Price: € 42,66
You save: 48%
€ 82,82
Inc. tax, ex. shipping.
more than 100 in stock
Art.nr.
40877
EAN
5035686124899
Model nr.
YEA729/A1AZ
Omschrijving
INTERNATIONAL - Primer VC TAR2
No. of components
2 components
Area of application
Below water
for substrate
GRP, Steel, Aluminium
Method of application
Roller, Brush
Osmosis prevention
Yes
Overcoating intervals
See data sheet
Colour code
Black / YEA729
Yield (theoretical)
12 m²

Product beschrijving

VC TAR2 is a fast drying, high build primer, based on epoxy for GRP, steel and aluminium boats. This primer is also suitable for preventing osmosis. Coverage: 12 m²/liter. Available in black and white, each with 1000 ml and 2500 ml containers.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H315, H317, H319, H336, H373, H412, H226, H314, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P101

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 202,72 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 203,14 KB
Art.nr.: 78464,78465
de-flag Secure datasheet
PDF, 202,25 KB
Art.nr.: 40877,40878
de-flag Secure datasheet
PDF, 204,58 KB
Art.nr.: 40877,40878,78464,78465
en-flag Datablad
PDF, 195,45 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Joop V.
National flag of Nederland verified purchase 40877
great product.
Machiel V.
National flag of Nederland verified purchase 40877
Al jaren onmisbaar en dat zal het zeker blijven.
Jan D.
National flag of Nederland verified purchase 40877
Zeer tevreden over De levering en het product.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Deutsch
  • National flag of Français
No questions asked yet. Be the first to ask a question!