Artikelnr.
Omschrijving
Colour code
Inhoud
Yield (theoretical)
Voorraad status
Prijs
Aantal
Omschrijving
Primer VC TAR2
EAN 5035686124899
Model nr. YEA729/A1AZ
Black
Colour code
Black / YEA729
Inhoud
1 l
Yield (theoretical)
12 m²
Voorraad status
Op voorraad  
Prijs
List Price:
€ 78,89
€ 39,60
You save:
€ 39,29 (50%)
Omschrijving
Primer VC TAR2
EAN 5035686124936
Model nr. YEA729/A2.5AR
Black
Colour code
Black / YEA729
Inhoud
2.5 l
Yield (theoretical)
30 m²
Voorraad status
Op voorraad  
Prijs
List Price:
€ 181,06
€ 88,41
(€ 35,36 / l)
You save:
€ 92,65 (51%)
Omschrijving
Primer VC TAR2
EAN 5035686104181
Model nr. YEA728/A1AZ
Dover white
Colour code
Broken white / YEA728
Inhoud
1 l
Yield (theoretical)
12 m²
Voorraad status
Op voorraad  
Prijs
List Price:
€ 78,89
€ 39,60
You save:
€ 39,29 (50%)
Omschrijving
Primer VC TAR2
EAN 5035686124837
Model nr. YEA728/A2.5AR
Dover white
Colour code
Broken white / YEA728
Inhoud
2.5 l
Yield (theoretical)
30 m²
Voorraad status
Op voorraad  
Prijs
List Price:
€ 181,06
€ 88,41
(€ 35,36 / l)
You save:
€ 92,65 (51%)

Product beschrijving

VC TAR2 is a fast drying, high build primer, based on epoxy for GRP, steel and aluminium boats. This primer is also suitable for preventing osmosis. Coverage: 12 m²/liter. Available in black and white, each with 1000 ml and 2500 ml containers.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H317, H319, H336, H373, H412, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P303+P361+P353, P304+P340, P362, P501

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 202,72 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 203,14 KB
Art.nr.: 78464,78465
de-flag
Secure datasheet
PDF, 202,25 KB
Art.nr.: 40877,40878
de-flag
Secure datasheet
PDF, 204,58 KB
Art.nr.: 40877,40878,78464,78465
en-flag
Datablad
PDF, 195,45 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
  • Français
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
05-09-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40877

great product.
Nederland
20-04-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40877

Al jaren onmisbaar en dat zal het zeker blijven.
Nederland
20-04-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40877

Zeer tevreden over De levering en het product.
Nederland
20-04-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 78464

Product prijs 20% goedkoper dan in Nederland.
Nederland
09-02-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40878

voor bescherming tegen osmose.
Is gemakkelijk te verwerken, en meerdere lagen op een dag.
Nederland
01-10-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40877

gebuik het ook al meer dan 25 jaar
Nederland
31-03-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 78465

Als bij zwart.Handig om bij meerdere lagen met verschillende kleuren te werken.
Toon alle beoordelingen