Art.nr.
40877
EAN
5035686124899
Model nr.
YEA729/A1AZ
Omschrijving
INTERNATIONAAL - Grondbeginselen VC TAR2
Aantal componenten
2 componenten
Toepassingsgebied
Onder water
Voor substraat
GVK, Hout, Staal, Aluminium
Toepassingsmethode
Rol, Borstel
Osmose voorkomen
Ja
Intervallen voor overschilderen
Zie gegevensblad
Kleurcode
Zwart YEA729
Opbrengst (theoretisch)
12 m²
Bestelling binnen volgende 10 u 5 min, verzending vandaag!
 

Product beschrijving

INTERNATIONAL VC TAR2 is een sneldrogende, high build primer op basis van epoxy voor houten, GVK, stalen en aluminium boten. De primer is ook geschikt om osmose te voorkomen. Dekking: 12 m²/liter. Mengverhouding primer en verharder: 7:1.

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H315, H317, H319, H336, H373, H412, H226, H314, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P101

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 202,72 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 204,58 KB
Art.nr.: 40877,40878,78464,78465
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 202,25 KB
Art.nr.: 40877,40878
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 203,14 KB
Art.nr.: 78464,78465
en-flag Datablad
PDF, 195,45 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
es-flag Handleiding
PDF, 5,66 MB
es-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 195,99 KB
es-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 200,39 KB
es-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 194,98 KB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

131 Beoordelingen van klanten

Joop V.
van Joop V. Nationale vlag van Nederland 05-09-2017 geverifieerde aankoop Variant: 40877
great product.
Machiel V.
van Machiel V. Nationale vlag van Nederland 20-04-2016 geverifieerde aankoop Variant: 40877
Al jaren onmisbaar en dat zal het zeker blijven.
Jan D.
van Jan D. Nationale vlag van Nederland 20-04-2016 geverifieerde aankoop Variant: 40877
Zeer tevreden over De levering en het product.

Afbeeldingen van klanten (1) van alle beoordelingen

Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

  • Meer "Klanten vragen klanten" beschikbaar in de volgende talen :
  • Nationale vlag van Deutsch
  • Nationale vlag van Français
Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!