INTERNATIONAL

Antifouling / Primer PROP-O-DREV

SVB Price: € 30,45 (€ 60,91 / l )
You save: 52%
€ 62,87
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
Art.nr.
43564
EAN
5035686113367
Model nr.
YBA768/500AZ
Omschrijving
TRILUX PROP-O-DREV
Antifouling type
Propeller & Z-drive antifouling
Inhoud
500 ml
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
Steel, Aluminium
Method of application
Spray can
Biocide-free
No
Immersion after
3 h @ 15 °C
Yield (theoretical)
2,5 m²
BAuA-No.
N-34268

SVB recommends the following for these items

Product beschrijving

TRILUX PROP-O-DREV is a low-friction antifouling with Teflon®, ideal for drives, propellers, trim tabs, etc. The spray allows an easy application. In combination with the primer VC PROP-O-DREV, this antifouling can also be applied to aluminum.
Our tip: Spray on your propeller 2 or 3 times with the VC PROP-O-DREV before launching the boat. This long lasting antifouling will prevent from fouling, even after long mooring periods.
Coverage: 2.5 m²/500 ml.

Dit product kan niet verzonden worden naar Nederland, België en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Nederland, België en Finland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315, H317, H319, H336, H410, H222, P101, P102, P103, P210, P211, P251, P271, P273, P280, P302, P304+P340, P312, P362, P410, P412, P501, H229

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 192,76 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 213,72 KB
Art.nr.: 43569
de-flag
Secure datasheet
PDF, 213,55 KB
Art.nr.: 43564
en-flag
Datablad
PDF, 168,89 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
  • Italiano
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
26-02-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43564

Heel goed te gebruiken op aluminium zoals saildrives en schroeven.
Spanje
12-05-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43569

Facil
Fácil de colocar y buena calidad
Vertaal deze tekst
Duitsland
09-05-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43569

Duitsland
28-01-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43564

wie seit Jahren gut
wie seit Jahren Perfekt
Vertaal deze tekst
Duitsland
29-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43569

Gut zu verarbeiten
Lässt sich sehr gut mit dem Pinsel verarbeiten
Vertaal deze tekst
Duitsland
27-10-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43564

Sehr gut
Mit Produkt voll zufrieden
Vertaal deze tekst
Duitsland
01-05-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 43569

Gute Qualität und gut zu verarbeiten
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen