Reset image position
Close
Terug
Art.nr. 40920
SVB Price: € 45,71 (€ 60,94 / l )
You save: 46%
€ 83,94
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
Art.nr.
40919
EAN
5035686126695
Model nr.
YBA064/750AZ
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
GRP, Wood, Steel, Aluminium
Method of application
Roller, Brush, Spray gun
For high speeds
No
Biocide-free
No
Immersion after
24 h @ 15 °C
Max. time before immersion
6 months
BAuA-No.
N-35792

Product beschrijving

The semi-polishing antifouling TRILUX 33 was specifically designed for aluminum boats. It is also performant for fast boats and boats in dry marinas. Biolux technology prevents growth for up to 18 month. This high performance antifouling is available in various bright colors. Coverage: about 8.5 m²/liter. Thinner no. 3.

Dit product kan niet verzonden worden naar Nederland, België en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Nederland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
H226, H302, H317, H319, H410, H315, H335, H332, H318, P103, P102, P101, P210, P261, P273, P280, P305+P351+P338, P310, P312, P235, P501, P271, P302, P305, P362, P303+P361+P353, P304+P340

Documenten

nl-flag
Datablad
.PDF, 60,59 KB
nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 182,24 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 208,00 KB
Art.nr.: 40919,40920
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,73 KB
Art.nr.: 40985,40986
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,67 KB
Art.nr.: 40933,40934
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,46 KB
Art.nr.: 40921,40922
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,51 KB
Art.nr.: 40927,40998
de-flag
Secure datasheet
PDF, 206,92 KB
Art.nr.: 40923,40924
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,52 KB
Art.nr.: 40925,40926
en-flag
Datablad
PDF, 178,10 KB
en-flag
Datablad
.PDF, 59,11 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
es-flag
Datablad
PDF, 194,16 KB
Art.nr.: 40919,40920,40921,40922,40923,40924,40927,40998,40925,40926,40933,40934,40985,40986
it-flag
Datablad
.PDF, 55,37 KB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • Deutsch
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(66)
4 Stars
(29)
3 Stars
(6)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Nederland
02-04-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40934

Echt fantastisch spul. Mooi kleur zwart en bijna donker paars. :-)
Frankrijk
31-05-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40934

Super SVB
Totale satisfaction
Vertaal deze tekst
Duitsland
30-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40919

Gutes Produkt
Benutze das Antifouling seit 6 Jahren und bin zufrieden.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
18-02-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40920

Efficace Attention à bien protéger la base
Vertaal deze tekst
Duitsland
20-01-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40921

Gut..........
Vertaal deze tekst
Frankrijk
09-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40920

aprés des annèes d'utilisation ,tres bonne tenue de ce produit dans le temps et de sa couleur (vrai blanc)
Vertaal deze tekst
Frankrijk
07-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40934

Rapido
Bonjour Pour le produit je connaissais ,c'est Top Sinon très bonne réactivité du commercial contacté en ligne Suite au covid le tirage à terre n'était pas prévu de longue date mais J'ai pu avoir ma peinture sous-Marine très rapidement . Merci
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen