Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling type
Colour code
Inhoud
Voorraad status
Prijs
Aantal
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686126695
Model nr. YBA064/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
White
Colour code
YBA064
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686108172
Model nr. YBA064/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
White
Colour code
YBA064
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686126671
Model nr. YBA069/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Red
Colour code
YBA069
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686118454
Model nr. YBA069/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Red
Colour code
YBA069
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686873292
Model nr. YBA071/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Blue
Colour code
YBA071
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686118546
Model nr. YBA071/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Blue
Colour code
YBA071
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686873285
Model nr. YBA070/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Green
Colour code
YBA070
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686118515
Model nr. YBA070/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Green
Colour code
YBA070
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686873193
Model nr. YBA072/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Grey
Colour code
YBA072
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686118607
Model nr. YBA072/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Grey
Colour code
YBA072
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686873179
Model nr. YBA067/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Black
Colour code
YBA067
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686108219
Model nr. YBA067/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Black
Colour code
YBA067
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686873162
Model nr. YBA065/750AZ
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Navy blue
Colour code
YBA065
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 77,63
€ 45,71
(€ 60,94 / l)
You save:
€ 31,92 (41%)
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling TRILUX 33
EAN 5035686108196
Model nr. YBA065/2.5AT
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Navy blue
Colour code
YBA065
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
List Price:
€ 238,84
€ 132,13
(€ 52,85 / l)
You save:
€ 106,71 (45%)

Product beschrijving

The semi-polishing antifouling TRILUX 33 was specifically designed for aluminum boats. It is also performant for fast boats and boats in dry marinas. Biolux technology prevents growth for up to 18 month. This high performance antifouling is available in various bright colors. Coverage: about 8.5 m²/liter. Thinner no. 3.

Dit product kan niet verzonden worden naar Nederland, België en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Nederland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
H226, H302, H317, H319, H410, H315, H335, H332, H318, P103, P102, P101, P210, P261, P273, P280, P305+P351+P338, P310, P312, P235, P501, P271, P302, P305, P362, P303+P361+P353, P304+P340

Documenten

nl-flag
Datablad
.PDF, 60,59 KB
nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 182,24 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 208,00 KB
Art.nr.: 40919,40920
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,73 KB
Art.nr.: 40985,40986
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,67 KB
Art.nr.: 40933,40934
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,46 KB
Art.nr.: 40921,40922
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,51 KB
Art.nr.: 40927,40998
de-flag
Secure datasheet
PDF, 206,92 KB
Art.nr.: 40923,40924
de-flag
Secure datasheet
PDF, 207,52 KB
Art.nr.: 40925,40926
en-flag
Datablad
PDF, 178,10 KB
en-flag
Datablad
.PDF, 59,11 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
es-flag
Datablad
PDF, 194,16 KB
Art.nr.: 40919,40920,40921,40922,40923,40924,40927,40998,40925,40926,40933,40934,40985,40986
it-flag
Datablad
.PDF, 55,37 KB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • Deutsch
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(65)
4 Stars
(27)
3 Stars
(6)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Nederland
02-04-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40934

Echt fantastisch spul. Mooi kleur zwart en bijna donker paars. :-)
Duitsland
30-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40919

Gutes Produkt
Benutze das Antifouling seit 6 Jahren und bin zufrieden.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
18-02-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40920

Efficace
Attention à bien protéger la base
Vertaal deze tekst
Duitsland
20-01-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40921

Gut..........
Vertaal deze tekst
Frankrijk
09-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40920

aprés des annèes d'utilisation ,tres bonne tenue de ce produit dans le temps et de sa couleur (vrai blanc)
Vertaal deze tekst
Frankrijk
07-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40934

Rapido
Bonjour
Pour le produit je connaissais ,c'est Top
Sinon très bonne réactivité du commercial contacté en ligne
Suite au covid le tirage à terre n'était pas prévu de longue date mais
J'ai pu avoir ma peinture sous-Marine très rapidement .
Merci
Vertaal deze tekst
Duitsland
20-04-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40919

Top Ware!!
Schnelle Lieferung - alles bestens
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen