Reset image position
Close
Terug
Art.nr. 66200
SVB Price: € 46,72 (€ 62,30 / l )
You save: 61%
€ 120,38
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
Art.nr.
66200
EAN
5035686097780
Model nr.
YBA762/A750AT
Omschrijving
VC 17m EXTRA
Antifouling type
Thin film antifouling
Grey
Colour code
graphite / YBA762
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
GRP, Steel
Method of application
Roller
For high speeds
Yes
Biocide-free
No
Immersion after
0,42 h @ 15 °C
Max. time before immersion
12 months
BAuA-No.
N-22057

Product beschrijving

The proven antifouling VC 17m is now available in a version for difficult fouling areas. This exceptional paint has a smooth, fast surface which minimises drag and has no need for sanding. Coverage: about 11 m²/liter. Thinner: VC GENERAL THINNER.

Dit product kan niet verzonden worden naar Zwitserland, Nederland, België en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Zwitserland, Nederland, België en Finland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij contact met de huid.
Veroorzaakt huidirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H312, H315, H332, H335, H373, H410, H318, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P303+P361+P353, P304+P340, P305, P310, P362, P501

Documenten

nl-flag
Datablad
.PDF, 60,57 KB
nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
nl-flag
Secure datasheet
PDF, 204,24 KB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 200,22 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 204,76 KB
en-flag
Datablad
PDF, 194,18 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 192,76 KB
fr-flag
Datablad
.PDF, 57,65 KB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 205,36 KB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 200,66 KB
es-flag
Secure datasheet
PDF, 201,21 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • English
  • Deutsch

General question

Question:
User image of Paul K.
Paul K. asked
on 16 dec. 2020
Nederlands
Ik wil art No: 66201, 41651, en 40877 kopen en versturen naar een adres in Ahaus, Duitsland. Ik wil dan met creditcard betalen. hoe doe ik dat?
No answers yet. Be the first to answer this question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
14-12-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66201

goed produkt
Nederland
28-03-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66201

Idem als voor de 750 ml verpakking
Nederland
28-03-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66200

Gebruik dit product al sinds 1997 tot volle tevredenheid.
Nederland
10-02-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66200

Er is geen betere dan VC 17m extra. Jammer dat de \"gewone\" VC 17m op kleur niet meer geleverd mag worden.
Nederland
31-03-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66201

Geen commentaar. Prima gladde antifouling. Geen laagopbouw.
Nederland
13-03-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66200

wedstrijd zeilen hè….
de perfecte anti-fouling.
21-03-2013
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product
Gebruik deze antifouling al vanaf de aanschaf van de boot. Ondergrond VCTar 2. Nauwelijks last van aangroei. Vaar op zowel zout als zoet water. Geen laagopbouw. Na het seizoen licht met de hand schuren. Spiegelgladde romp.
Toon alle beoordelingen