SVB Price: € 39,60 (€ 52,81 / l )
You save: 67%
€ 121,04
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
Art.nr.
40633
EAN
5035686103153
Model nr.
YBA662/A750AR
Omschrijving
VC 17m
Antifouling type
Thin film antifouling
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
GRP, Wood, Steel
Method of application
Roller
Biocide-free
No
Immersion after
0,33 h @ 15 °C
Max. time before immersion
No limit
BAuA-No.
N-22044

Product beschrijving

Dit artikel is alleen bedoeld voor de exoprt! 

De verwerking van deze kleuren is in Nederland verboden.


 
VC 17m is a world-famous antifouling product of International. It is much thinner than usual antifoul paints. This exceptional paint has a smooth, fast surface which minimises drag and has no need for sanding. Suitable for all boat building substrates except aluminum. Coverage: about 10 m²/liter. Thinner: VC GENERAL THINNER.

Use biocides safely. Before using always read the label and the product information.

We are not shipping this product outside of Germany. 

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij contact met de huid.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H312, H315, H319, H332, H335, H373, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P280, P302, P303+P361+P353, P304+P340, P362, P501

Documenten

nl-flag
Datablad
.PDF, 60,55 KB
nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 181,90 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 198,53 KB
Art.nr.: 40632
de-flag
Secure datasheet
PDF, 195,19 KB
Art.nr.: 40633,40695
de-flag
Secure datasheet
PDF, 144,61 KB
Art.nr.: 40632,40633,40695
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
  • Français
  • Italiano
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
25-09-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40631

Zorgt voor een vrijwel schoon onderwaterschip na 2 jaar in het water te hebben gelegen.
Nederland
09-08-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40695

Eenvoudig te verwerken en zeer snel drogend.Tijdens verwerking regelmatig verdunnen.Werken met twee man/vrouw aan te bevelen.
Een roert en verdunt,de tweede of meer verven.
Nederland
14-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40695

perfect product, goede houdbaarheid onderwater weinig bewerking voor aanbrengen.
Nederland
12-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40631

Perfecte antifouling. Zit al jaren op onze boot. Gemakkelijk aan te brengen. Mooi strak onderwaterschip.
Nederland
06-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40633

Perfect gladde anti-fouling, geen laagopbouw en geen aangroei. Zit er wat op, dan borstel jij het er zo weer af. Stevig zeilen helpt ook.
Nederland
06-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40695

Perfect gladde anti-fouling, geen laagopbouw en geen aangroei. Zit er wat op, dan borstel jij het er zo weer af. Stevig zeilen helpt ook.
Nederland
05-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40632

Prima product wat zich al jaren bewijst
Toon alle beoordelingen