SVB Price: € 49,77 (€ 66,36 / l )
You save: 57%
€ 116,84
Inc. tax, ex. shipping.
67 in stock
Art.nr.
40637
EAN
5035686121164
Model nr.
YBB710/A750AZ
Omschrijving
INTERNATIONAL - VC OFFSHORE EU
Antifouling type
Hard antifouling
Colour code
YBB710
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
GRP, Wood, Steel
Method of application
Roller, Spray gun
Biocide-free
No
Immersion after
3 h @ 15 °C
Max. time before immersion
6 months
Yield (theoretical)
9 m²
BAuA-No.
N-46238
No. of coats (recommended)
2 - 3

SVB recommends the following for these items

Product beschrijving

VC OFFSHORE EU is a particularly effective antifouling with a higher proportion of active ingredients for the demanding boats, motor or sail. This antifouling is particularly suitable for use in difficult sea waters with high fouling intensity. Coverage: about 12 m²/liter.


Dit product kan niet verzonden worden naar Nederland en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Nederland en Finland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk bij inslikken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Koel bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
H410, H332, H302, H411, H373, H335, H317, H315, H319, H226, H318, P501, P260, P101, P304+P340, P303+P361+P353, P362, P302, P280, P273, P271, P235, P210, P103, P102

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag Datablad
PDF, 201,24 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 177,71 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 206,22 KB
en-flag Datablad
PDF, 195,87 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

209 Customer reviews

4.4 (out of 209 ratings)
100% recommend SVB
  • Advantages
  • (2)
  • Yield (theoretical) (2)
  • Price/performance ratio (2)
  • Processing (2)
  • Effect (2)
Michel O.
National flag of Nederland verified purchase 40639
Gebruik het al jaren, nauwelijks tot geen aangroei.
Jachtwerf V.
National flag of Nederland verified purchase 40640
Gladde afwerking......
K. J.
National flag of Nederland verified purchase 40870
Prima product. Gaat drie jaar mee.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Français
  • National flag of English
  • National flag of Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!