SVB Price: € 49,77 (€ 66,36 / l )
You save: 55%
€ 111,28
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
Art.nr.
40637
EAN
5035686121164
Model nr.
YBB710/A750AZ
Omschrijving
Antifouling VC OFFSHORE EU
Antifouling type
Hard antifouling
Area of application
Salt water, Fresh water, Brackish water / Mixed operation
Hull material
GRP, Wood, Steel
Method of application
Roller, Spray gun
Biocide-free
No
Immersion after
3 h @ 15 °C
Max. time before immersion
6 months
BAuA-No.
N-46238

Product beschrijving

VC OFFSHORE EU is a particularly effective antifouling with a higher proportion of active ingredients for the demanding boats, motor or sail. This antifouling is particularly suitable for use in difficult sea waters with high fouling intensity. Coverage: about 12 m²/liter.


Dit product kan niet verzonden worden naar Nederland en Finland.
De verwerking van deze kleuren is in Nederland en Finland verboden.

Gebruik biociden veilig. Lees de instructies voor gebruik.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
H226, H315, H317, H319, H332, H335, H400, H411, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P260

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 523,13 KB
de-flag
Datablad
PDF, 201,24 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 203,59 KB
Art.nr.: 40639,40640
de-flag
Secure datasheet
PDF, 201,74 KB
Art.nr.: 40870
de-flag
Secure datasheet
PDF, 177,23 KB
Art.nr.: 40637,40638,40639,40640,40870,40871
de-flag
Secure datasheet
PDF, 203,69 KB
Art.nr.: 40871
de-flag
Secure datasheet
PDF, 202,42 KB
Art.nr.: 40637,40638
en-flag
Datablad
PDF, 195,87 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • English
  • Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
13-07-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40640

prima antifouling blijft lang zitten en werken
Nederland
01-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40639

Gebruik het al jaren, nauwelijks tot geen aangroei.
Nederland
31-03-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40640

Gladde afwerking......
Nederland
18-03-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40870

Prima product. Gaat drie jaar mee.
Duitsland
09-03-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40639

-
28-01-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40638

excellent product I use it many years now never problems!
Nederland
23-01-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40638

Perefect voor de snellere zeiljachten. Mooi gladde afwerking en gedurende het seizoen schoon te maken zonder dat het zijn werking verliest.

Aanrader: gebruik de grote diameter (ongeveer 8 cm) schuimrollen, niet de standaard (2-3 cm), werkt sneller, geeft een veel betere afwerking, en spettert veel minder.
Toon alle beoordelingen