lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Technical support: +49 (0)421-57290-0

Winkelmandje

Menu
Artikelnr.
Omschrijving
Kleur
Inhoud
Prijs
Voorraad status
Aantal
Artikelnr.
40772
Omschrijving
Epoxy GP Coating / base
EAN 5035686875647
Model nr. IPB110/5LT
Kleur
white / IPB110
Inhoud
4.35 liter
Prijs
List Price:
€ 191,13
€ 139,95
(€ 32,17 / l)
You save:
€ 51,18 (27%)
Voorraad status
Only 2 in stock
Aantal
Artikelnr.
40773
Omschrijving
Epoxy GP Coating / base
EAN 5035686056824
Model nr. IPB110/20LT
Kleur
white / IPB110
Inhoud
17.4 liter
Prijs
List Price:
€ 723,88
€ 528,95
(€ 30,40 / l)
You save:
€ 194,93 (27%)
Voorraad status
NEW, available within a few days
Aantal
Artikelnr.
40774
Omschrijving
Epoxy GP Coating / base
EAN 5035686056695
Model nr. IPB164/5LT
Kleur
grey / IPB164
Inhoud
4.35 liter
Prijs
List Price:
€ 191,13
€ 139,95
(€ 32,17 / l)
You save:
€ 51,18 (27%)
Voorraad status
NEW, available within a few days
Aantal
Artikelnr.
40775
Omschrijving
Epoxy GP Coating / base
EAN 5035686056688
Model nr. IPB164/20LT
Kleur
grey / IPB164
Inhoud
17.4 liter
Prijs
List Price:
€ 723,88
€ 528,95
(€ 30,40 / l)
You save:
€ 194,93 (27%)
Voorraad status
NEW, available within a few days
Aantal
Artikelnr.
40776
Omschrijving
Epoxy GP Coating / curing agent
EAN 5035686038905
Model nr. IPB112/1LT
Inhoud
650 ml
Prijs
List Price:
€ 28,89
€ 21,95
(€ 33,77 / l)
You save:
€ 6,94 (24%)
Voorraad status
Only 3 in stock
Aantal
Artikelnr.
40777
Omschrijving
Epoxy GP Coating / curing agent
EAN 5035686117068
Model nr. IPB112/5CE
Inhoud
2600 ml
Prijs
List Price:
€ 108,17
€ 79,95
(€ 30,75 / l)
You save:
€ 28,22 (26%)
Voorraad status
NEW, available within a few days
Aantal

Product beschrijving

Epoxy GP Coating is an excellent primer for pre-treated steel, aluminum, plywood and molded constructions. It can be finished by airless spraying, brush, roller or conventional sprayers with two-component products.

NOTE: Sold only to commercial users!

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.
H226, H315, H336, H373, H335, H411, H332, H318, P210, P235, P260, P271, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P302, P362, P305, P310, P273

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 204,20 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 203,34 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 195,60 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Er zijn nog geen beoordelingen

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok