Art.nr.
40897
EAN
5021905910503
Model nr.
YMA706/500AZ
Omschrijving
International - GRP boat care / 500 ml
Cleaner type
Multi-purpose cleaner
Surface
GRP, Plastic, Varnish
Area of application
Deck, Hull, Universal
Inhoud
500 ml

Product beschrijving

Attention please: We do not ship this product outside of Germany!

The GRP boat care by International cleans, protects and maintains. It offers high gloss for GRP surfaces and finishes. Content: 500 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
GEEN braken opwekken.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H319, H373, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P280, P331, P301+P310, P303+P361+P353, P501

Documenten

de-flag
Handleiding
.PDF, 191,58 KB
Art.nr.: 40897
de-flag
Secure datasheet
PDF, 197,38 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(3)
4 Stars
(1)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Duitsland
24-09-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40897

Kunststoff-Bootspflege
Kunststoff-Bootspflege, läst sicht gut verarbeiten und hat ein gutes Resultat an der Bordwand, nehme ich jedes Jahr, schnelle Lieferung
Vertaal deze tekst
Duitsland
01-09-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40897

Altbewährt und universell anwendbar
Vertaal deze tekst
30-04-2012
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product
Dieses Produkt benutze ich schon 35 Jahre und bin sehr zufrieden damit.
Vertaal deze tekst
Duitsland
01-08-2013
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40897

Das Produkt wird für die GFK Teile bei einem Wohnmobil verwendet - einwandfrei.Leichte Verarbeitung, das Ergebnis stimmt.
Vertaal deze tekst