Product beschrijving

Thinner no.1 is a universal thinner and tool cleaner for 1-component coatings and paints (except BRIGTHSIDE and PRIMOCON). Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
GEEN braken opwekken.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P280, P331, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P501, EUH066

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 193,84 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 184,25 KB
en-flag
Datablad
PDF, 186,28 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(44)
4 Stars
(7)
3 Stars
(0)
2 Stars
(2)
1 Stars
(0)
Frankrijk
14-02-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

Indispensable
Indispensable pour faire un bon travail. À utiliser pour diluer peinture et vernis, mieux que le white Spirit du bricolage car plus raffiné. En revanche pour nettoyer les pinceaux il est préférable dutiliser le white du bricolage.
Vertaal deze tekst
Duitsland
10-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

INTERNATIONAL Verdünnung Nr. 1
Auch hier nur positive Bewertung. Ich kenne fast durchweg von 1-9 alle diese Verdünnungen und Pinselreiniger. Von Antifouling bis 2-K-Vorstreich und Lackfarben Gute Erzeugnisse, haben aber auch ihren Preis
Vertaal deze tekst
Duitsland
30-09-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

Bewertung
kein Kommentar
Vertaal deze tekst
Duitsland
04-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

passend zur Farbe
Vertaal deze tekst
Duitsland
06-04-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

Italië
25-02-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

Diluente n11000 ml
Prodotto di buona qualità, efficace e facile da usare, rispettando regole di sicurezza. Buon rapporto qualitàprezzo. Recapitato rapidamente, con imballaggio accurato e rispettoso dell'ambiente.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
16-08-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40616

Toon alle beoordelingen