Product beschrijving

Thinner no.1 is a universal thinner and tool cleaner for 1-component coatings and paints (except BRIGTHSIDE and PRIMOCON). Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
GEEN braken opwekken.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P280, P331, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P501, EUH066

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 193,84 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 184,25 KB
en-flag Datablad
PDF, 186,28 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Neveu C.
National flag of Frankrijk verified purchase
Indispensable
Indispensable pour faire un bon travail. À utiliser pour diluer peinture et vernis, mieux que le white Spirit du bricolage car plus raffiné. En revanche pour nettoyer les pinceaux il est préférable dutiliser le white du bricolage.
Ingrid M.
National flag of Duitsland verified purchase
INTERNATIONAL Verdünnung Nr. 1
Auch hier nur positive Bewertung. Ich kenne fast durchweg von 1-9 alle diese Verdünnungen und
Pinselreiniger. Von Antifouling bis 2-K-Vorstreich und Lackfarben
Gute Erzeugnisse, haben aber auch ihren Preis
Wilfried D.
National flag of Duitsland verified purchase
Bewertung
kein Kommentar
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!