Product beschrijving

Thinner and equipment cleaner for antifouling and PRIMOCON (except for MICRON OPTIMA VC-antifouling). Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
GEEN braken opwekken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H335, H336, H411, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P331, P501

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 181,16 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 192,34 KB
en-flag
Datablad
PDF, 185,16 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
  • Italiano
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Duitsland
27-04-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

Bin zufrieden
Vertaal deze tekst
Portugal
08-03-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

WELL PACKED AND VERY FAST ARRIVAL.
Vertaal deze tekst
Duitsland
03-11-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

alles gut und in Ordnung
Vertaal deze tekst
Duitsland
07-10-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

Verdünnung
Verdünnung als Produkt kann ich nicht mit gut oder schlecht bewerten, weil - ich trinke es nicht! Das Mittel ist auf jeden Fall als "Verdünnung" gut beizumischen und erfüllt seinen Zweck.
Vertaal deze tekst
Duitsland
15-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

Alles Bestens. Wie erwartet. Ist halt ein Verdünner.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
10-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

bons produits
très bon produit pour la préparation et l'application du Micron 2500
Vertaal deze tekst
Italië
19-11-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40618

Ottimo diluente
È un po' più costoso degli altri ma è di ottima qualità.
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen