Articlenumber
41651
EAN
8713707744543
Model nr.
YTA600/1CE
Omschrijving
INTERNATIONAAL - VC ALGEMENE VERDUNNER
Inhoud
1000 ml
Verdunner voor
Aangroeiwerende
Voor internationale
VC TAR2
Kleur
Transparant

Product beschrijving

VC-GENERAL THINNER is een universele verdunner voor alle VC-producten. Deze verdunner kan ook gebruikt worden om VC 17m te verwijderen. Inhoud: 1000 ml.

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
GEEN braken opwekken.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Koel bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H315, H319, H335, H336, H412, H226, H304, P501, P362, P331, P304+P340, P303+P361+P353, P302, P301+P310, P280, P273, P271, P235, P210, P103, P102, P101

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 179,56 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 199,89 KB
en-flag Datablad
PDF, 131,38 KB
es-flag Datablad
PDF, 172,83 KB
es-flag Handleiding
PDF, 5,66 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB
multi-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

39 Beoordelingen van klanten

Siegfried R.
van Siegfried R. Nationale vlag van Duitsland 11-04-2024 geverifieerde aankoop in gebruik op een SUND 27, Volkswerft Stralsund, Bj 1988 136
Reparatie onder water
Het past in het systeem
Udo N.
van Udo N. Nationale vlag van Duitsland 29-01-2021 geverifieerde aankoop
Alles Bestens
Bram J.
van Bram J. Nationale vlag van Oostenrijk 05-10-2020 geverifieerde aankoop
VC GENERAL THINNER 1000ml mit der Artikel-Nr. 41651
Unerlässlich wenn man das Unterwasserschiff mit VC-TAR2 Grundierung und VC-Offshore Antifouling behandeln möchte
Achtung! auch das Werkzeug muss dann mit VC Thinner gereinigt werden
Keine billigeren Aceton oder Nitro-Verdünner dürfen verwendet werden, sonst gibt es komische
AugenRingen in der frisch gerollte Farbe!!
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!