Art.nr.
40835
EAN
5035686113435
Model nr.
YAA825/375AZ
Omschrijving
International - wood stain INTERSTAIN mahogany

Product beschrijving

Attention please: We do not ship this product outsid of Germany!
Mahogany stain for staining light woods or to restore the shade on faded wood.
Content: 375 ml
Does not fade - suitable for interiors and exteriors
Can be mixed with one-component clear varnishes to create a darker finish.
Information
Shade: YAA-825-Mahogany
Grade of brilliance: low brilliance
VOC: 932 g/l
Content: 375 ml

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Koel bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H315, H319, H332, H335, H412, H226, H304, P501, P304+P340, P303+P361+P353, P301+P310, P362, P331, P310, P302, P280, P273, P271, P235, P210, P103, P102, P101

Documenten

de-flag Datablad
.PDF, 183,43 KB
de-flag Datablad
.PDF, 198,17 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

4 Customer reviews

5 (out of 4 ratings)
4 Sterren
(0)
3 Sterren
(0)
2 Sterren
(0)
1 Sterren
(0)
Wassersportverein M.
van Wassersportverein M. National flag of Duitsland 29-03-2019 verified purchase
Teuer aber auch brauchbar
Die letzte vernünftige Beize...

m.w.
Torsten F.
van Torsten F. National flag of Duitsland 12-02-2018 verified purchase
super Prudukt , schnelle Lieferung
Rudi J.
van Rudi J. National flag of Duitsland 01-09-2017 verified purchase
alles super
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Français
No questions asked yet. Be the first to ask a question!