Art.nr.
16745
EAN
4100420031410
Model nr.
3141
Omschrijving
LIQUI MOLY - Battery clamp grease / 300 ml

Product beschrijving

The battery clamp grease protects battery poles and electrical contacts against corrosion and oxidation. It offers a safe start, bright lighting and a long service life of the battery and it prevents acid damage. The grease has great compatibility with plastics. It prevents the leakage of current and reduces contact resistance.

Application: especially suitable for battery terminals and connectors, as well as plug connections on vehicles. Delivered as a 300 ml spray can.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315, H336, H411, H222, P101, P102, P210, P211, P251, P261, P273, P280, P312, P405, P410+P412, P501, H229

Documenten

nl-flag
Secure datasheet
PDF, 117,73 KB
de-flag
Datablad
.PDF, 75,34 KB
Art.nr.: 16745
de-flag
Secure datasheet
PDF, 138,46 KB
cz-flag
Secure datasheet
PDF, 209,19 KB
dk-flag
Secure datasheet
PDF, 110,54 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 107,46 KB
es-flag
Secure datasheet
PDF, 114,81 KB
fi-flag
Secure datasheet
PDF, 104,62 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 123,15 KB
gr-flag
Secure datasheet
PDF, 194,64 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 133,87 KB
pl-flag
Secure datasheet
PDF, 237,57 KB
pt-flag
Secure datasheet
PDF, 113,47 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(3)
4 Stars
(1)
3 Stars
(1)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
België
09-09-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16745

good product....................................
Duitsland
11-11-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16745

in Ordnung
So habe ich mir das vorgestellt
Vertaal deze tekst
België
20-04-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16745

EVERYTHING 100% OK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vertaal deze tekst
Duitsland
29-03-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16745

Ziemlich teuer, aber Bequemlichkeit muß man halt bezahlen
Vertaal deze tekst
Nederland
23-10-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16745

Ik gebruik het product om de accu klemmen gangbaar te houden en om oxydatie te voorkomen.