Op voorraad
SVB Price: € 8,08 (€ 16,17 / l )
You save: 5%
€ 8,53
Inc. tax, ex. shipping.
pcs.
€ 8,08 Inc. tax, ex. shipping.
Buy
Art.nr.
16744
EAN
4100420033186
Model nr.
3318
Omschrijving
LIQUI MOLY - Rapid Cleaner / 500 ml

Product beschrijving

LIQUI MOLY - Rapid Cleaner ensures easy, clean and safe installation work. Oil, grease and dirt are removed quickly and completely. The treated parts are completely free of residues and fully degreased. Rapid Cleaner saves time and money and ensures perfect repairs. It removes resin and fatty residues. It provides good penetration, controlled and residue-free evaporation. Delivery as a 500 ml spray can.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315, H336, H411, H222, P101, P102, P210, P211, P251, P261, P273, P280, P312, P405, P410+P412, P501, H229

Documenten

nl-flag
Secure datasheet
PDF, 93,04 KB
de-flag
Folder
.PDF, 38,87 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 106,15 KB
cz-flag
Secure datasheet
PDF, 185,65 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 85,62 KB
es-flag
Secure datasheet
PDF, 88,85 KB
fi-flag
Secure datasheet
PDF, 87,33 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 97,20 KB
gr-flag
Secure datasheet
PDF, 160,33 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 93,90 KB
pt-flag
Secure datasheet
PDF, 89,91 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(1)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
21-10-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 16744

Produkt gekauft aber bisher noch nicht verwendet.
Vertaal deze tekst