Order within next 4 hrs 19 min, shipping today!
Artikelnr.
Omschrijving
Area of application
Cleaner type
Surface
Inhoud
Voorraad status
Prijs
Aantal
Artikelnr.
Omschrijving
NAUTIC CLEAN scaling cleaner for hulls and rust streaks No. 2
EAN 5450212032668
Model nr. NC02750
Area of application
Hull
Cleaner type
Multi-purpose cleaner
Surface
GRP, Steel/metal
Inhoud
750 ml
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 18,25
(€ 24,34 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
NAUTIC CLEAN scaling cleaner for hulls and rust streaks No. 2
EAN 5450212032644
Model nr. NC0201
Area of application
Hull
Cleaner type
Multi-purpose cleaner
Surface
GRP, Steel/metal
Inhoud
1000 ml
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29

Product beschrijving

For quick restoration and revival of the gelcoat. Removes yellow haze, algae, mussels and traces of corrosion. Spray the surface to be treated, rub with a brush or paintbrush and rinse with clear water.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Schadelijk bij inslikken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H302, H335, H314, P101, P102, P103, P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P321, P405, P501

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 327,05 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(1)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Frankrijk
03-05-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 62479

Super la rouille retirée instantanément.
Vertaal deze tekst