Product beschrijving

Polishing paste

ROT WEISS polishing paste is suitable for old varnished surfaces. It removes spray mist and surface scratches. Silicone free!

ROT WEISS

ROT WEISS products are professional paint and surface care products for almost every situation! The first batch of legendary ROT WEISS polish dates back to 1959. Since that time, ROT WEISS has become one of the leading suppliers of paint shops. Their innovative product development team has created specific products for the marine sector. ROT WEISS offers solutions for all types of surfaces.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H315, H317, H319, H336, H412, P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P337+P313, P403+P233, EUH066

Documenten

de-flag Secure datasheet
PDF, 192,52 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 613,50 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Henning F.
National flag of Duitsland verified purchase
superschnell geliefert
noch nicht ausprobiert
Günther B.
National flag of Oostenrijk verified purchase
De polijstpasta behoudt wat het belooft. We hebben het op onze boot gebruikt.De vergeling en de sterke Kreidungen zijn allemaal volledig verwijderd.Handelijk, volgens mij, niet werkbaar op ten minste iets grotere gebieden. Kan alleen de pasta aanbevelen.
Ralf S.
National flag of Duitsland verified purchase
gut
kein Kommentar
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!