Product beschrijving

Grinding and polishing paste

The ROT WEISS grinding and polishing paste is suitable for older and weathered coatings. It eliminates spray mist and surface scratches. Silicone free!

 

ROT WEISS

ROT WEISS products are professional paint and surface care products for almost every situation! The first recipe of the legendary ROT WEISS polish dates back from 1959. Since that time, ROT WEISS became one of the leading suppliers for paint shops. Innovative product development have created specific products for leisure marine. ROT WEISS offers solutions for all types of surfaces.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
H315, H317, H319, H336, H412, EUH066, P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P337+P313, P403+P233

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 193,59 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 154,13 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(4)
4 Stars
(1)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Duitsland
25-01-2022
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 63000

Produkt wie im Katalog beschrieben. Alles ok
Vertaal deze tekst
Duitsland
05-05-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 63000

Leichte Verarbeitung
Vertaal deze tekst
Duitsland
23-03-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 63000

benutze ich seit Jahren
Vertaal deze tekst
Duitsland
02-04-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 63000

Der Klassiker
Nicht ganz günstig, aber sehr gut zu verarbeiten und sehr gutes Ergebnis.
Vertaal deze tekst
Oostenrijk
29-11-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 63000

Ich habe das Produkt noch nicht ausprobieren können bin aber mit andren Produkten von SVB immer zufrieden gewesn
Vertaal deze tekst