lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español

Winkelmandje

Menu
Reset image position
Close
Terug
SVB Price: € 13,95 (€ 18,60 / l )
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
€ 13,95 Inc. tax, ex. shipping.

Add now

Invalid value

Buy
Art.nr.
66643
EAN
5035686881969
Model nr.
66643
Omschrijving
Seatec - Thinner / 750 ml
Order within next %-H hrs %-M min, shipping today!

Product beschrijving

Seatec thinner, suitable for the Seatec antifouling products. Contents: 750 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H335, H336, H373, H411, H304, H318, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 193,84 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

Technische vraag

Question:
User image of Christian C.
Christian C. asked
on 7 jan. 2019
Français
Bonjour, la peinture anti fouling seatec s'utilise avec ou sans diluant ?, merci
Answer:
User image of Pierre M.
Pierre M. answered
on 7 jan. 2019
Je l utilise sans diluant . Un peu de diluant peut etre utile sur les fins de pots si vous peignez en zone chaudes . Tres efficace comme produit en mediterannee

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(2)
4 Stars
(2)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Frankrijk
22-05-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

manque d'une indication sur les proportions d'emploi pour seatec
Vertaal deze tekst
Duitsland
06-03-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

Binnen 2 Tagen als Neukunde gut verpackt geliefert bekommen. Tolle Zahlmöglichkeit via Amazon Prime Konto. Produkt noch nicht benutzt.
Vertaal deze tekst
Duitsland
19-03-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

gute Reinigungs und Verdünnung bei Verwendung des Antifoulings
Vertaal deze tekst
België
08-03-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok