Artikelnr.
Omschrijving
Inhoud
Voorraad status
Prijs
Aantal
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Epoxy filler
EAN 4260416460300
Model nr. 24208
Inhoud
0.5 kg
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29
(€ 40,57 / kg)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Epoxy filler
EAN 4260416460317
Model nr. 24207
Inhoud
2 kg
Voorraad status
Available on 18.02.2022
Prijs
€ 64,01
(€ 32,00 / kg)

Product beschrijving

Versatile, 2-component, solvent-free epoxy putty for repairs and filling in areas below and above the waterline. Suitable for all common boatbuilding materials. The putty can be applied without shrinkage and cracking in a thickness of up to 2.0 cm per application. When cured, it has a high degree of water resistance and good sanding properties. Can also be used to put a stop to osmotic damage. GRP, steel and aluminum substrates should first be primed with the 2-component SEATEC EPOXY PRIMER prior to applying the putty. Color of the mixture: light grey.
  • Processing temperature: at least +10° C
  • Pot life: approx. 30 minutes (+20° C)
  • Sandable after: approx. 6 hours (+20° C)

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inslikken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H315, H319, H302, H317, H411, H314, EUH205, EUH208, P101, P102, P260, P264, P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P391, P405, P501

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 614,80 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 532,42 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 531,33 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 611,11 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 542,18 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 620,30 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 533,63 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 613,05 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Duitsland
14-12-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24207

Top Qualität und Preis Leistungsverhältnis
Vertaal deze tekst
Zwitserland
08-09-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24207

Super produit
Il faut être très précis dans les proportions ( peser avec une balance) si vous ne mélangez pas le pot en entier . Si vous nêtes pas précis avec des produits à 2 composants, ils prennent beaucoup plus de temps à sécher ou voir même ne sèche pas et reste collant !
Vertaal deze tekst
Duitsland
26-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24208

Sehr guter Spachtel
Gut zu verarbeiten
Vertaal deze tekst
Duitsland
23-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24207

Epoxy-Spachtel
Gutes Material. Schnelle Lieferung und am wichtigsten Super Service und ganz nette und freundliche VerkäuferBerater. Jederzeit wieder.
Vertaal deze tekst
Duitsland
30-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24208

Epoxy Spachtel
Leicht zu verarbeiten.
Vertaal deze tekst
Duitsland
23-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24208

Etwas zu weich für senkrechte Flächen
Die Konsistenz könnte etwas dickflüssiger sein. Bei größeren Flächen zieht man den Spachtel etwas hinterher, d.h. Es entsteht hinter dem Spachtel eine Mulde.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
10-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 24208

bons produits
j'ai bien apprécier l'utilisation de ce produit pour la préparation de la coque.
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen