Reset image position
Close
Terug
Art.nr. 66680,66681,66682,66683,66684,66685,66686,66687
van € 29,44
Inc. tax, ex. shipping.
Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling type
Inhoud
Voorraad status
Prijs
Aantal
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686881839
Model nr. 66680
Antifouling type
Hard antifouling
Red
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 29,44
(€ 39,25 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686055124
Model nr. 66681
Antifouling type
Hard antifouling
Red
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 86,38
(€ 34,55 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686881914
Model nr. 66682
Antifouling type
Hard antifouling
Black
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
This article is on its way to us
Prijs
€ 29,44
(€ 39,25 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686055162
Model nr. 66683
Antifouling type
Hard antifouling
Black
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 86,38
(€ 34,55 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686881877
Model nr. 66684
Antifouling type
Hard antifouling
Navy blue
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 29,44
(€ 39,25 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686055728
Model nr. 66685
Antifouling type
Hard antifouling
Navy blue
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 86,38
(€ 34,55 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686000995
Model nr. 66686
Antifouling type
Hard antifouling
Dover white
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 29,44
(€ 39,25 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling SPRINT PRO
EAN 5035686054578
Model nr. 66687
Antifouling type
Hard antifouling
Dover white
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 86,38
(€ 34,55 / l)

Product beschrijving

Highly effective, universal hard antifouling for sailing yachts, dinghies, motor yachts, as well as fast motor boats in areas with medium fouling conditions. It is suitable for use in fresh, salt and brackish waters as well as in the Mediterranean area (exception: SPRINT PRO Dover White) and can be applied to GRP, steel and wood - not suitable for aluminum. Drying time approx. 1-2 hours. The antifouling can be applied up to 3 months before the boat slips off into water. Not suitable for aluminum ships. Thinner Art. 66599. Consumption 10 m² / l.
 
Use of these antifoulings / paints is prohibited in Holland.

Use biocidal products with care. Always read the label and product information before use.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H317, H335, H336, H410, EUH066, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P285, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501

Documenten

en-flag
Datablad
PDF, 127,88 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 508,44 KB
Art.nr.: 66682,66683
en-flag
Secure datasheet
PDF, 506,47 KB
Art.nr.: 66684,66685
en-flag
Secure datasheet
PDF, 512,95 KB
Art.nr.: 66680,66681
en-flag
Secure datasheet
PDF, 511,99 KB
Art.nr.: 66686,66687
de-flag
Secure datasheet
PDF, 934,68 KB
Art.nr.: 66682,66683
de-flag
Secure datasheet
PDF, 932,63 KB
Art.nr.: 66684,66685
de-flag
Secure datasheet
PDF, 546,19 KB
Art.nr.: 66680,66681
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 573,97 KB
Art.nr.: 66682,66683
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 777,39 KB
Art.nr.: 66684,66685
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 567,07 KB
Art.nr.: 66680,66681
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 567,39 KB
Art.nr.: 66686,66687
it-flag
Secure datasheet
PDF, 590,58 KB
Art.nr.: 66682,66683
it-flag
Secure datasheet
PDF, 588,22 KB
Art.nr.: 66684,66685
it-flag
Secure datasheet
PDF, 540,43 KB
Art.nr.: 66680,66681
it-flag
Secure datasheet
PDF, 541,01 KB
Art.nr.: 66686,66687

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Français
  • Deutsch
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
19-07-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66646

Bietet bedeutend mehr Langzeitschutz im Unterwasserbereich als abwaschende Unterwasserschutzprodukte.
Duitsland
23-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66680

Preis Leistung Top
Hatte früher teurere Antifoulings und die waren teilweise eher schlechter. Deckel geht manchmal etwas schlecht ab sonst perfekt.
Vertaal deze tekst
Duitsland
09-11-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66681

es ist ein sehr gutes produkt
Vertaal deze tekst
Frankrijk
19-10-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66681

Très satisfait
Livraison ultra rapide. Produit de qualité. Prix très compétitif même en rajoutant le prix du transport !
Vertaal deze tekst
Duitsland
07-08-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66683

Alles top, lässt sich gut verarbeiten
Vertaal deze tekst
Duitsland
07-08-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66682

Alles top,
Wie erwartet lässt sich das Antifouling gut verarbeiten.
Vertaal deze tekst
Duitsland
27-06-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66682

Alles gut _ Ware wie erwartet
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen