Artikelnr.
Omschrijving
Antifouling type
Inhoud
Voorraad status
Prijs
Aantal
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686881792
Model nr. 66667
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Red
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29
(€ 27,05 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686055643
Model nr. 66668
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Red
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 60,96
(€ 24,38 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686055117
Model nr. 66669
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Black
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29
(€ 27,05 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686055100
Model nr. 66670
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Black
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 60,96
(€ 24,38 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686055674
Model nr. 66671
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Navy blue
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29
(€ 27,05 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686055667
Model nr. 66672
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Navy blue
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 60,96
(€ 24,38 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686881778
Model nr. 66673
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Dover white
Inhoud
0.75 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 20,29
(€ 27,05 / l)
Artikelnr.
Omschrijving
SEATEC - Antifouling STANDARD PRO
EAN 5035686881174
Model nr. 66674
Antifouling type
Self-polishing antifouling
Dover white
Inhoud
2.5 l
Voorraad status
Op voorraad
Prijs
€ 60,96
(€ 24,38 / l)

Product beschrijving


A further development of STANDARD, the proven SEATEC Antifouling. STANDARD PRO is a universal, self-polishing antifouling for sailing yachts, dinghies and motor yachts, based on bioactive, organic and copper compounds. Due to the self-polishing effect, there is always an active layer on the surface and thick layers don't accumulate over the years. An additional coat of the same quality can be applied directly onto the existing antifouling.

SEATEC Antifouling STANDARD PRO is suitable for boats made of GRP, wood and steel. A special primer is not necessary. Old self-polishing antifouling paints can be easily repainted after thorough cleaning.

Yield 10 m²/l. SEATEC thinner is available separately. Recommendation: For use in the Mediterranean, we recommend our Seatec SPRINT PRO.

 
Drying time
Temperature 5° C / 41° F 15° C / 59° F 23° C / 73° F 35° C / 95° F
Hand dry after 60 minutes 45 minutes 30 minutes 20 minutes
Launch after 24 hours 12 hours 8 hours 6 hours
 
Recoating Interval
Temperature Time
5° C / 41° F 16 hours
15° C / 59° F 10 hours
23° C / 73° F 6 hours
35° C / 95° F 4 hours
 
Use of these antifoulings / paints is prohibited in Holland. Use biocidal products with care. Always read the label and product information before use.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
H226, H317, H335, H410, H318, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P285, P302, P362, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P305, P310

Documenten

en-flag
Datablad
PDF, 128,72 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 495,60 KB
Art.nr.: 66669,66670
en-flag
Secure datasheet
PDF, 515,68 KB
Art.nr.: 66671,66672
en-flag
Secure datasheet
PDF, 583,65 KB
Art.nr.: 66673,66674
en-flag
Secure datasheet
PDF, 513,27 KB
Art.nr.: 66667,66668
de-flag
Secure datasheet
PDF, 568,95 KB
Art.nr.: 66669,66670
de-flag
Secure datasheet
PDF, 569,43 KB
Art.nr.: 66671,66672
de-flag
Secure datasheet
PDF, 625,23 KB
Art.nr.: 66673,66674
de-flag
Secure datasheet
PDF, 568,49 KB
Art.nr.: 66667,66668
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 567,80 KB
Art.nr.: 66669,66670
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 565,79 KB
Art.nr.: 66671,66672
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 578,33 KB
Art.nr.: 66673,66674
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 567,65 KB
Art.nr.: 66667,66668
it-flag
Secure datasheet
PDF, 540,01 KB
Art.nr.: 66669,66670
it-flag
Secure datasheet
PDF, 542,39 KB
Art.nr.: 66671,66672
it-flag
Secure datasheet
PDF, 569,81 KB
Art.nr.: 66673,66674
it-flag
Secure datasheet
PDF, 540,62 KB
Art.nr.: 66667,66668

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Español
  • Italiano

Question about delivery contents

Question:
User image of Hans J.L. V.
Hans J.L. V. asked
on 22 jan. 2018
Nederlands
Do you deliver de Seatec antifouling standard Pro en Seatec GTI 30 antifouling in Holland? Or can I take it with me from Boot Dusseldorf?
Answers:
User image of Judith S.
Judith S. answered
on 22 jan. 2018
Hi Hans, SVB can deliver it for export purposes, but you are not allowed to use it in Holland! Best regards
User image of Hans J.L. V.
Hans J.L. V. answered
on 22 jan. 2018
Oké, thanks. I know that I am not allowed to use these products. But I will take the risk. It is the same quality as International but far more cheaper. I will order it today with other items (2 Pfeiffer genua slides and GTI 30 Antifouling).
User image of Jürgen  D.
Jürgen D. answered
on 22 mrt. 2018
Am besten eine Lage Metallic Primocon von International und dann SEATEC Antifouling. Bei mir seit 8 Jahren beste Ergebnisse !

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
08-02-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66637

goede prijs kwaliteit verhouding
Nederland
06-04-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66638

Goede anti-fouling voor weinig geld. Smeert makkelijk, weinig laagopbouw, 1 laag is genoeg voor 1 seizoen. Met 2,5 liter smeer ik mijn heel zeiljacht van 34 voet. Mooi zwart is niet lelijk!
Duitsland
06-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66670

SB Antifouling
Sehr gutes Produkt
Vertaal deze tekst
Duitsland
02-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66672

Gut zu verarbeiten
Schnell geliefert
Vertaal deze tekst
Duitsland
31-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66672

Anti fouling
Gute Farbe, gut streichbar.
Vertaal deze tekst
Polen
30-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66669

Antifouling
Sehr gut wie immer
Vertaal deze tekst
Duitsland
19-03-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66668

Antifouling Standart Pro
Sehr ergiebig,erlaubt kein Bewuchs auch noch nach 2 Jahren OK.
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen