lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Technical support: +49 (0)421-57290-0

Winkelmandje

Menu
Reset image position
Close
Terug
SVB Price: € 13,95 (€ 18,60 / l )
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
€ 13,95 Inc. tax, ex. shipping.

Add now

Invalid value

Buy
Art.nr.
66643
EAN
5035686881969
Model nr.
66643
Omschrijving
Seatec - Thinner / 750 ml
Order within next %-H hrs %-M min, shipping today!

Product beschrijving

Seatec thinner, suitable for the Seatec antifouling products. Contents: 750 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
H226, H315, H335, H336, H373, H410, H318, H304, P101, P102, P103, P280, P210, P271, P273, P304+P340, P303+P361+P353, P302, P362, P235, P501, P285

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 193,84 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(2)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
fr
22-05-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

manque d'une indication sur les proportions d'emploi pour seatec
Vertaal deze tekst
de
06-03-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 66643

Binnen 2 Tagen als Neukunde gut verpackt geliefert bekommen. Tolle Zahlmöglichkeit via Amazon Prime Konto. Produkt noch nicht benutzt.
Vertaal deze tekst

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok