Art.nr.
60577
EAN
4042448003461
Model nr.
60042-00000-00
Omschrijving
tesa - Adhesive remover / 200 ml
Cleaner type
Adhesive remover
Surface
Aluminium, Plastic, Steel/metal
Area of application
Universal
Inhoud
200 ml

Product beschrijving

Spray for easy removal of adhesive residues as well as grease, tar, resins and other contaminants on plastic parts, glass and metallic surfaces. It can reach deep, hard-to-reach areas. Free of silicone and chlorinated solvents. Content: 200 ml.

tesa is a leading global manufacturer of self-adhesive product and system solutions for industrial, business and consumers. 100 years of experience in coating technology and the development of adhesives and innovative product solutions have led the company in many applications in the leading group of the world market.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H315, H317, H336, H411, H222, H304, H229, P101, P102, P103, P210, P251, P301+P310, P405, P410+P412, P501

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Joerg U.
National flag of Duitsland verified purchase
Lost lijm heel goed op.
Reinhard K.
National flag of Duitsland verified purchase
Zoals altijd is alles in orde.
Claude / Sébastien F.
National flag of Frankrijk verified purchase
Fontionne
Kleine hoeveelheid!

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!