Art.nr.
61177
EAN
4260144032008
Model nr.
206000
Omschrijving
TIKAL FAST PATCH fast curing filler / 600 g

Product beschrijving

2-component, fast curing EP filler for all substrates such as GRP, wood, steel or aluminum above and below the waterline. The filler is easy to mix and is very suitable to remove osmosis damage due to its low water absorption. TIKAL FAST PATCH is excellent for quick repairs or small-scale profiling work and patch-ups. Package size: 600 g Color: Very light gray.
  • Easy to sand, fast curing
  • High breaking strength
  • Storage: up to 12 months in original sealed container
  • Processing temperature: +5 ° C to +35 ° C
  • Pot life: 20 min
  • Curing time: 3 hours, depending on temperature

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
H315, H317, H319, H335, H336, H341, H411, H314, P403+P233, P308+P313, P312, P302+P352, P271, P202, P337+P313, P332+P313, P305+P351+P338, P280, P273, P264, P102

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 63,92 KB
Art.nr.: 61177
de-flag Secure datasheet
PDF, 224,91 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 241,99 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 211,40 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 228,66 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 222,93 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 240,75 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

9 Customer reviews

4.6 (out of 9 ratings)
2 Sterren
(0)
1 Sterren
(0)
Philippe M.
van Philippe M. National flag of Frankrijk 23-08-2018 verified purchase
Parfait
Bon rapport qualité prix
Alain S.
van Alain S. National flag of Frankrijk 07-03-2017 verified purchase
Durcissement long
Posé sur bas de quille après traitement antirouille - à voir tenue dans le temps
Wolfgang O.
van Wolfgang O. National flag of Duitsland 30-11-2016 verified purchase
Gute Qualität, gut zu verarbeiten.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Deutsch
  • National flag of Italiano
  • National flag of Français
No questions asked yet. Be the first to ask a question!