Articlenumber
61159
EAN
4260144031117
Model nr.
134502
Omschrijving
TIKALFLEX Reiniger C ▶ 500 g
Type reiniger
Lijmverwijderaar
Toepassingsgebied
Universeel
Inhoud
500 g

Product beschrijving

Deze kleurloze reiniger verwijdert moeiteloos stof en vuil voor verdere verwerking en werkt als lijmactivator op niet-poreuze oppervlakken zoals 2-componentenlak, geanodiseerd aluminium, epoxy enz. Reiniger C is nodig voor het verlijmen van acrylglasplaten met Tikalflex. Inhoud: 500 g.

  • Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +30°C
  • Aanbrengmethode: doek / papier
  • Verbruik: 50 ml/m²
  • Vluchtig, laat voldoende drogen voor verdere verwerking
  • Gesloten, koel en droog bewaren

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Achter slot bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
H319, H336, H317, H225, P501, P405, P403+P235, P362, P337+P313, P333+P313, P312, P305+P351+P338, P304+P340, P303+P361+P353, P302+P352, P280, P272, P271, P264, P261, P243, P242, P241, P240, P233, P210

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 415,19 KB
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 607,49 KB
en-flag Datablad
PDF, 343,37 KB
en-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 108,33 KB
fr-flag Datablad
PDF, 463,98 KB
fr-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 117,24 KB
gr-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 174,72 KB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

1 Beoordelingen van klanten

5 (van 1 beoordelingen)
4 Sterren
(0)
3 Sterren
(0)
2 Sterren
(0)
1 Sterren
(0)
Kurt S.
van Kurt S. Nationale vlag van Oostenrijk 14-07-2014 geverifieerde aankoop
Hat bei mir als Reiniger und \"Primer\" für die Verklebung von Dek-King Material sehr gut funktioniert.

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!