WD-40 Multi-Purpose Spray

Op voorraad
SVB Price: € 9,10 (€ 22,75 / l )
Inc. tax, ex. shipping.
pcs.
€ 9,10 Inc. tax, ex. shipping.
Buy
Art.nr.
66550
EAN
5032227494251
Omschrijving
Multi-purpose spray WD-40 with Double Spray Head
Inhoud
400 ml

Product beschrijving

WD-40 multi-purpose spray is suitable for various applications at home, hobby and at work. Silicone free. Available as 400 ml spray can.

Application area:

  • stops squeaking
  • removes moisture
  • loosens rusted parts
  • cleans and protects
  • loosens stuck mechanics

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
H336, H222, H304, EUH066, P101, P102, P210, P211, P251, P261, P271, P312, P331, P301+P310, P405, P501, H229, P410+P412

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 578,08 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 124,65 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 116,71 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 86,42 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 114,08 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Er zijn nog geen beoordelingen