Art.nr.
66550
EAN
5032227494251
Omschrijving
Multi-purpose spray WD-40 with Double Spray Head
Inhoud
400 ml

Product beschrijving

WD-40 multi-purpose spray is suitable for various applications at home, hobby and at work. Silicone free. Available as 400 ml spray can.

Application area:

  • stops squeaking
  • removes moisture
  • loosens rusted parts
  • cleans and protects
  • loosens stuck mechanics

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Achter slot bewaren.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H336, H304, H222, P410+P412, H229, P501, P405, P301+P310, P331, P312, P271, P261, P251, P211, P210, P102, P101, EUH066

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 578,08 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 124,65 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 86,42 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 116,71 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 114,08 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Er zijn nog geen beoordelingen

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!