Art.nr.
14938
EAN
4024596000387
Model nr.
11001400
Omschrijving
WEICON - Zinkspray 400 ml

Product beschrijving

De zinkspray "bright grade" biedt sneldrogende corrosiebescherming met langdurige werking voor alle metalen. Het biedt voor alle metalen oppervlakken een duurzame kathodische corrosiebescherming. De zinkspray is een ideale roestbeschermende primer en is geschikt voor het coaten van lasnaden en boorpunten. Overal bruikbaar waar metaal beschermd moet worden tegen corrosie. De kleur van deze zinkspray lijkt op thermisch verzinken. Inhoud: 400 ml

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Achter slot bewaren.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
H319, H336, H411, H222, H229, P501, P410+P412, P403+P233, P405, P337+P313, P305+P351+P338, P304+P340, P312, P273, P271, P264, P261, P251, P211, P210, P102

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 311,36 KB
de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 139,45 KB
en-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 132,74 KB
fr-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 138,19 KB
it-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 134,44 KB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

7 Beoordelingen van klanten

Thierry R.
van Thierry R. Nationale vlag van Frankrijk 16-10-2018 geverifieerde aankoop
conforme;;;;;;;;;;;;;;;;;
MARONESE M.
van MARONESE M. Nationale vlag van Italië 30-03-2015 geverifieerde aankoop
Ottimo prodotto, spedizione rapida.
Dietmar E.
van Dietmar E. Nationale vlag van Duitsland 01-06-2012
schnell trocknend
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!