SVB Price: € 15,20 (€ 30,40 / kg )
You save: 25%
€ 20,27
Inc. tax, ex. shipping.
9 left in stock
Art.nr.
50105
EAN
4102871534021
Omschrijving
Yachtcare - Polyester FEW fine putty

Product beschrijving

FEW-VT is a styrene-free, two-component polyester filler. This fine filler is particularly easy-to-sand, white in colour and creates a very smooth, non-porous surface. It meets the highest quality requirements in the professional painting sector.

Application
Ideally suited for smoothing small and larger surface irregularities in steel sheets and GRP sections, quick repair of localised damage in colour-matched gelcoats in areas exposed to weathering or in above-water areas of boats. Also suitable for use on metal, GRP, wood and other fillers.

Cures and can be sanded after approx. 15 minutes.

Tip
Use a primer or suitable undercoat once the filler has hardened. Varnish or antifouling can then be applied.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Brandgevaar bij verwarming.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315, H317, H319, H373, H410, H226, H242, P501, P403+P235, P410, P337+P313, P305+P351+P338, P302+P352, P314, P280, P273, P234, P220, P210, P102, P101, EUH208

Documenten

de-flag Secure datasheet
PDF, 388,64 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 413,43 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

16 Customer reviews

4.4 (out of 16 ratings)
3 Sterren
(0)
2 Sterren
(0)
Bernard P.
van Bernard P. National flag of Frankrijk 01-07-2017 verified purchase 50105
Correspond aux attentes
daniel D.
van daniel D. National flag of Frankrijk 04-02-2016 verified purchase 50105
Très bien produit emballage et livraison.Merci je recommanderai chez SVB
Dietmar S.
van Dietmar S. National flag of Duitsland 10-11-2015 verified purchase 50105
lässt sich sehr gut verarbeiten. Wird im Außenbereich meiner Fassade eingesetzt.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!