Art.nr.
50297
EAN
4102871542316
Model nr.
154231
Omschrijving

Product beschrijving

Voor het snel repareren van beschadigingen en lekken van GVK onderdelen. De set bestaat uit een snel uithardende polyesterhars (hardt uit met 3% BPO-verharder) en een glasmat, die een laagdikte geeft van ongeveer 1 millimeter. De verwerkingstijd van de hars is ongeveer 8 minuten bij +20°C. Het reparatiegebied moet worden geschuurd voor het aanbrengen en daarna bedekt met een vulmiddel. Niet geschikt voor watervoerende onderdelen.

Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking: 12 maanden, vorstvrij bewaren!

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Brandgevaar bij verwarming.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Tegen zonlicht beschermen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315, H317, H319, H410, H411, H226, H242, P501, P403+P235, P410, P337+P313, P305+P351+P338, P303+P361+P353, P302+P352, P280, P273, P220, P210, P102, P101, EUH208

Documenten

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

3 Beoordelingen van klanten

4.7 (van 3 beoordelingen)
3 Sterren
(0)
2 Sterren
(0)
1 Sterren
(0)
Jan T.
van Jan T. Nationale vlag van Duitsland 18-07-2019 geverifieerde aankoop
super schnelle lieferung
Fabrice M.
van Fabrice M. Nationale vlag van Frankrijk 23-03-2017 geverifieerde aankoop
Difficile de dosé le durcisseur avec le produit pour respecté les 3%
Francesco Z.
van Francesco Z. Nationale vlag van Italië 20-10-2017 geverifieerde aankoop
Uitstekend, maar geen instructies in het Italiaans en Engels en de hars heeft geen juiste extractiemethode. Je riskeert te veel te gieten. Het zou, net als de verharder, een flesmondstuk of een dispenser vereisen

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!