Art.nr.
10932
EAN
4031396049836
Model nr.
04983
Omschrijving
Yachticon - Borstelzoomgreep

Product beschrijving

Gebruiksklare naadstrip in een praktisch formaat voor gebruik met een borstel. Verzegelt alle soorten naden. Gaat lang mee. Inhoud: 100 ml.

Productveiligheid

Let op de volgende waarschuwingen voor gevaren:

Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenwaarschuwingen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H319, H335, H336, H411, H225, EUH066, P102, P210, P261, P271, P273, P280, P305+P351+P338, P403+P233, P501

Documenten

de-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 128,69 KB
fr-flag Beveiligd gegevensblad
PDF, 120,79 KB

Wat andere SVB klanten zeggen

100% echte beoordelingen

17 Beoordelingen van klanten

4.2 (van 17 beoordelingen)
2 Sterren
(0)
100% beveelt SVB aan
Ralf B.
van Ralf B. Nationale vlag van Duitsland 28-06-2023 geverifieerde aankoop
op naden
Bernhard H.
van Bernhard H. Nationale vlag van Duitsland 01-06-2022 geverifieerde aankoop
Top
Super Sache Danke
Dieter V.
van Dieter V. Nationale vlag van Duitsland 26-10-2021 geverifieerde aankoop
Super Produkt
Super Produkt, die Nächte werden absolut dicht.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

Wat vind je van het product?
Teleurgesteld
Voldoet totaal niet aan mijn verwachtingen
Slecht
Slechts aan enkele verwachtingen wordt voldaan
OK
Voldoet aan mijn basisverwachtingen
Goed
Iets beter dan mijn algemene verwachtingen
Uitstekend
Overtreft volledig mijn verwachtingen
Klik op de sterren voor je beoordeling

Klanten vragen klanten

Vraag andere SVB klanten die dit product al bij ons gekocht hebben naar hun ervaring.

Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar andere SVB-klanten en uw vraag wordt gepubliceerd op de productpagina. Stel a.u.b. geen vragen die alleen door het SVB-team beantwoord kunnen worden - zoals de status van een bestelling of productbeschikbaarheid. U bent ook meer dan welkom om contact op te nemen met ons SVB-team via e-mail op: info@svb24.com of per telefoon op: +49 (0)421-57290-0 .

Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!