Product beschrijving

PURY BLUE is a the highly effective sanitary liquid for all portable toilets and holding tanks. It prevents the formation of unpleasant odors and helps with the decomposion of faeces and toilet paper. Acts as a disinfectant. Content: 2000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Adembescherming dragen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H315, H317, H335, H341, H318, H334, P101, P102, P261, P271, P280, P284, P310, P304+P340, P305+P351+P338, P333+P313, P342+P311, P405, P501

Documenten

de-flag
Handleiding
PDF, 116,22 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 115,70 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 95,95 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 101,18 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(8)
4 Stars
(5)
3 Stars
(1)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Duitsland
02-04-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

Sehr gut für Boot und WoMo chemi Tois
Sehr gut in der Handhabung für Boot und WoMo zugleich
Vertaal deze tekst
Duitsland
29-10-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

Bewährt
Seit Jahren in Anwendung. Hält den Tank angemessen sauber und geruchsfrei.
Vertaal deze tekst
Duitsland
15-07-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

Gutes Produkt
Vertaal deze tekst
Zwitserland
24-01-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

CS
Für Fäk. Tank ideal
Vertaal deze tekst
Zwitserland
24-01-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

PuraVida
Für Fäk. Tank ideal
Vertaal deze tekst
Duitsland
16-05-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

Oostenrijk
17-05-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 60487

Alles bestens.....jederzeit wieder
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen