Art.nr.
60478
EAN
4031396039639
Model nr.
03963
Omschrijving
Sealing NANO HOLZ / 500 ml

Product beschrijving

Innovative high-tech sealing with nano protective coat for all woods.Generates a transparent thin nano protective coat, which is extremely water-resistant and durable against salt water. Suitable for all types of wood, especially for teak. Slows down the ageing process of wood. Coverage: 1 m²/100 ml. Contents: 500 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H319, H336, H225, EUH208, P102, P210, P233, P271, P280, P312, P305+P351+P338, P405, P501

Documenten

de-flag Secure datasheet
PDF, 104,19 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
J.B.M. V.
National flag of Nederland verified purchase
Het is een mooi product om het teakhouten dek mee te behandelen.\r\nWel zijn er tenminste 2 lagen nodig voor een betere bescherming. Ik doe het 2x per jaar. In maart/april en oktober/november. Je hebt wel droog weer nodig. Het teak moet ook goed droog zijn.\r\nNa aanbrengen van Nano Holz blijft het teak veel langer mooi en is met een natte dweil goed te reinigen.
Reinhold S.
National flag of Duitsland verified purchase
Einfach aufzutragen, hällt eine Saison. Das Holz bleibt wasserabweisend und der Schmutz dringt nicht so tief ein.
Tino B.
National flag of Duitsland verified purchase
Super. ....................
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!