lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Technical support: +49 (0)421-57290-0

Winkelmandje

Menu
Artikelnr.
Omschrijving
Inhoud
Prijs
Voorraad status
Aantal
Artikelnr.
41131
Omschrijving
CLEAR WOOD SEALER / base
EAN 5035686037434
Model nr. YVA327/5LT
Inhoud
5 Liter
Prijs
List Price:
€ 239,73
€ 174,95
(€ 34,99 / l)
You save:
€ 64,78 (27%)
Voorraad status
Only 1 in stock
Aantal
Artikelnr.
41132
Omschrijving
CLEAR WOOD SEALER / curing agent
EAN 5035686037427
Model nr. YVA328/5LT
Inhoud
5 Liter
Prijs
List Price:
€ 239,73
€ 174,95
(€ 34,99 / l)
You save:
€ 64,78 (27%)
Voorraad status
This article is on its way to us
Aantal

Product beschrijving

This clear 2-component primer dries incredibly fast and lets you apply up to four coats in one day. It seeps into the wood grain and seals the surface, while creating a completely smooth, impact-, scratch- and wear-resistant surface that is instantly ready for reconditioning.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
H226, H315, H319, H335, H412, H317, H332, H336, H334, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P501, P302, P362

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 203,37 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 200,73 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

Question about delivery contents

Question:
User image of André B.
André B. asked
on 12 mei 2018
Français
Je n ai recu que le bidon du composant À du Clear Wood sealer .... Quelle en est la raison ? Car sans le B durcisseur ce produit est inutilisable... Merci de votre éclairage sur ce point
Answer:
User image of Winfield C.
Winfield C. answered
on 14 mei 2018
Bonjour Mr, le durcisseur correspond à notre article 41132

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(0)
4 Stars
(1)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Frankrijk
09-06-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41132

100 % satisfait du produit...
Vertaal deze tekst

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok